Skip to content

Cua tuyết

snow crab-600x400_2

Hương vị tinh tế độc đáo, thịt trắng như tuyết và kết cấu mềm của cua tuyết Alaska tạo nên một bàn ăn đơn giản sang trọng.

Watch the video

© Alaska Seafood Marketing Institute. Designed by PAPER & PAGE.

© Alaska Seafood Marketing Institute.
Designed by PAPER & PAGE.