Skip to content

Gia đình & Cộng đồng

Gia đình
& Cộng đồng

Trái tim và linh hồn của ngành thủy sản Alaska

Resource Utilization 17Các gia đình đánh cá ở Alaska truyền lại các hoạt động đánh bắt cá từ thế hệ này sang thế hệ khác và tin tưởng sâu sắc vào tầm quan trọng của tính bền vững.
Trên thực tế, lối sống của nhiều cộng đồng phụ thuộc vào nguồn cá tự nhiên khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao ngư dân và cộng đồng đánh cá Alaska rất tận tâm tuân thủ luật đánh bắt cá nghiêm ngặt của Alaska, sử dụng các phương pháp khai thác bền vững và tuân thủ dữ liệu khoa học mới nhất cũng như các chính sách quản lý nghề cá mạnh mẽ khác, đảm bảo nguồn protein và chất dinh dưỡng quý giá này tiếp tục cung cấp an ninh lương thực cho nhiều người trên khắp thế giới.

Ngành Thủy sản
là ngành sử dụng lao
động lớn nhất trong
khu vực tư nhân ở Alaska

Một cách Alaska đặt gia đình và cộng đồng lên hàng đầu

Chương trình Hạn ngạch Phát triển Cộng đồng Tây Alaska (CDQ) mang đến cho các làng đủ điều kiện cơ hội tham gia và đầu tư vào nghề cá; hỗ trợ phát triển kinh tế; xóa đói giảm nghèo và mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho người dân; và đạt được nền kinh tế địa phương bền vững và đa dạng.

Có 65 cộng đồng liên kết với chương trình CDQ, 80% trong số các cộng đồng đó là Người bản địa Alaska. Tổng số tiền thu được từ chương trình CDQ lên tới hàng trăm triệu hàng năm cho các cộng đồng đủ điều kiện.

Quản lý nghề cá

Quản lý nghề cá

Tận dụng nguồn tài nguyên

Tận dụng nguồn tài nguyên

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.