Skip to content

VỀ CHÚNG TÔI

Hiệp Hội Tiếp Thị Hải Sản Alaska (ASMI) là một tổ chức hợp tác công-tư giữa bang Alaska và ngành công nghiệp hải sản Alaska, được thành lập để hỗ trợ phát triển kinh tế của một loại tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo. ASMI hoạt động như là một nhà quản lí thương hiệu của một hệ thống đại lý hải sản Alaska có quy mô trên 21 quốc gia trải dài từ châu Âu, châu Á và Nam Mỹ. Đồng thời, Hiệp Hội cũng duy trì một chương trình tiếp thị mang tầm ảnh hưởng lớn trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

ASMI hoạt động để nâng cao giá trị của hải sản Alaska, thông qua quan hệ đối tác với:

Các cơ sở giáo dục về ẩm thực
Các nhà phân phối và điều hành dịch vụ thực phẩm
Các phương tiện truyền thông
Các nhà hàng, đầu bếp và quản lý mua hàng
Các nhà bán lẻ

Được hỗ trợ bởi Vụ Nông Nghiệp Đối Ngoại thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Liên hệ info@alaskaseafood.org để hỏi về các cơ hội hợp tác.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.