Skip to content

Bền vững
& Môi trường

Bền vững
& Môi trường

Hải sản Alaska là hải sản bền vững

Ở Alaska, hải sản được quản lý một cách có trách nhiệm bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học hàng đầu thế giới để giúp nguồn cá, cộng đồng và toàn bộ hệ sinh thái phát triển.

Hải sản bền vững là nguồn protein hiệu quả nhất với môi trường trên hành tinh. Tất cả hải sản được thu hoạch ở Hoa Kỳ đều được quản lý theo một hệ thống thực hành có trách nhiệm với môi trường.

Alaska là tiểu bang duy nhất
có đánh cá bền vững được ghi
trực tiếp vào hiến pháp tiểu bang

5 trụ cột bền vững của Alaska

Hải sản hoang dã là một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của Alaska và tiểu bang của chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ sự phong phú liên tục của nó. Từ ngư dân và nhà chế biến đến các nhà khoa học và quan chức thực thi pháp luật, tính bền vững không chỉ quan trọng đối với sinh kế của người Alaska mà còn là một truyền thống ăn sâu. Năm trụ cột của tính bền vững của hải sản Alaska kể câu chuyện về công việc quan trọng mà Alaska thực hiện để đảm bảo rằng hải sản bền vững của Alaska sẽ đến tay bạn.

Sustainability 02
Sustainability 02-2
Sustainability 03

Gia đình & Cộng đồng

Các gia đình đánh cá ở Alaska là trái tim và linh hồn của ngành thủy sản Alaska, truyền lại các phương pháp đánh bắt từ thế hệ này sang thế hệ khác và tin tưởng sâu sắc vào tầm quan trọng của tính bền vững.

Trách nhiệm xã hội

Ở Alaska, chúng tôi không chỉ bảo vệ cá và hệ sinh thái mà còn cả những người tham gia đánh bắt cá.

Sustainability 04
Sustainability 05

quản lý nghề cá

Alaska đại diện cho tiêu chuẩn vàng về quản lý nghề cá trên toàn thế giới, sử dụng phương pháp phòng ngừa dựa trên cơ sở khoa học được xây dựng để thích ứng với những thay đổi của hệ sinh thái.

Tận dụng nguồn tài nguyên

Chúng tôi cố gắng sử dụng 100% lượng cá, để tận dụng hết nguồn tài nguyên dồi dào của chúng tôi.

Sustainability 06
Sustainability 07

Chứng nhận

Chứng nhận cung cấp một cách để nghề cá xác minh quản lý nghề cá có trách nhiệm và quản trị mạnh mẽ.

Để biết thêm thông tin

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.