Skip to content

Home / Các Loại Hải Sản / Cá rô đại dương

Cá rô đại dương

Alaska-Whitefish-08-Rockfish-1.jpeg

Cá rô đại dương Alaska là tuyệt vời cho dù áp chảo, quay, nướng hoặc nướng, và kết hợp hoàn hảo với chà bông, nước xốt hoặc nước sốt.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.