Skip to content

Home / Các Loại Hải Sản / Cá hồi vua

Cá hồi vua

king-salmon-1-1067x400@2x

Còn được gọi là Chinook, cá hồi vua Alaska hoang dã được đánh giá cao nhờ màu sắc, hàm lượng dầu cao, kết cấu chắc và thịt mọng nước.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.