Skip to content

Home / Các Loại Hải Sản / Cua Hoàng Đế

Cua Hoàng Đế

king-crab_2

Là loại cua lớn nhất và ấn tượng nhất trong tất cả các loại cua được đánh bắt trên thế giới, cua hoàng đế Alaska có hương vị và kết cấu không thể so sánh được.

Watch the video

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.