Skip to content

Cá trích

Alaska-Whitefish-02-Herring-1.jpeg

Cá trích Alaska hoang dã là nguồn cung cấp vitamin B-12, axit béo omega-3 và protein tuyệt vời.

© Alaska Seafood Marketing Institute. Designed by PAPER & PAGE.

© Alaska Seafood Marketing Institute.
Designed by PAPER & PAGE.