Skip to content

Home / Các Loại Hải Sản / Cá trích

Cá trích

Alaska-Whitefish-02-Herring-1.jpeg

Cá trích Alaska hoang dã là nguồn cung cấp vitamin B-12, axit béo omega-3 và protein tuyệt vời.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.