Skip to content

Home / Các Loại Hải Sản / Cá hồi Coho

Cá hồi Coho

coho-salmon-1067x400@2x

Với thịt màu đỏ cam, kết cấu chắc và hương vị tinh tế, nhiều người coi cá hồi coho là loại cá hồi tốt nhất để nướng.

© Alaska Seafood Marketing Institute. Designed by PAPER & PAGE.

© Alaska Seafood Marketing Institute.
Designed by PAPER & PAGE.