Skip to content

Home / Các Loại Hải Sản / Cá minh thái Alaska

Cá minh thái Alaska

Alaska-Whitefish-09-Pollock-1.png

Được biết đến với tính linh hoạt của nó, phi lê trắng như tuyết của cá minh thái Alaska có vảy đẹp mắt và mang lại kết cấu nạc và hương vị nhẹ.

Watch the video

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska. Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.

© Viện Tiếp thị Hải sản Alaska.
Được thiết kế bởi PAPER & PAGE.