Skip to content

ครอบครัวและชุมชน

ครอบครัวและชุมชน

หัวใจและจิตวิญญาณของอุตสาหกรรมอาหารทะเลของอลาสก้า

Resource Utilization 17ครอบครัวชาวประมงในอลาสก้าเชื่อในความสำคัญของความยั่งยืนและส่งต่อการทำประมงจากรุ่นสู่รุ่น
วิถีชีวิตของชุมชนหลายแห่งนั้นขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของปลาในธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ชาวประมงและชุมชนชาวประมงใน อลาสก้าทุ่มเทอย่างมากในการสนับสนุนกฎหมายการประมงที่ เข้มงวดของอลาสก้า โดยการใช้วิธีการเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืน และการปฏิบัติตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดและนโยบายการจัดการประมงที่เข้มงวดอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งโปรตีนและสารอาหารอันมีค่านี้จะคงอยู่อย่างยั่งยืนและมีเพียงพอสำหรับผู้บริโภคอาหารทะเลทั่วโลก

อุตสาหกรรมอาหารทะเล
เป็นนายจ้างภาคเอกชน
รายใหญ่ที่สุดในอลาสก้า

อลาสก้าให้ความสำคัญกับครอบครัวและชุมชนเป็นอันดับแรก

โควตาการพัฒนาชุมชนตะวันตกของอลาสก้า (CDQ) เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยคนยากจนและให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้อยู่อาศัย และสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและหลากหลายในท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้หมู่บ้านที่มีสิทธิ์ เข้าร่วมลงทุนในการประมง

มี 65 ชุมชนที่เข้าร่วมโปรแกรม CDQ โดย 80% ของชุมชนเหล่านี้เป็นชาวพื้นเมืองอลาสก้า เงินที่ได้จากโปรแกรม CDQ รวมแล้วเป็นหลายร้อยล้านต่อปีที่ให้กับชุมชนที่มีสิทธิ์

การจัดการประมง

การจัดการประมง

การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้าออกแบบโดย PAPER & PAGE

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้า
ออกแบบโดย PAPER & PAGE