Skip to content

การรับรอง

อาหารทะเลจากอลาสก้าของคุณมีการติดตามตั้งแต่การประมงจนถึงจาน

Resource Utilization 21การรับรองเป็นการตรวจสอบการจัดการประมงที่มีความรับผิดชอบและการกํากับดูแลที่เข้มงวด
การรับรองใช้มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับวิธีการจัดการประมงอย่างยั่งยืน และให้ความมั่นใจในระดับสูงว่าอาหารทะเลที่คุณซื้อนั้นได้รับการตรวจสอบว่ามีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ถูกจับอย่างถูกกฎหมาย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มา

อาหารทะเลอลาสก้าได้รับการรับรองจากทั้ง Alaska RFM และ MSC

มาตรฐานการรับรองอิสระทั้งสองหน่วยงาน นั่นคือ การจัดการประมงอย่างมีความรับผิดชอบของอลาสก้า (RFM) และ มาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครอง (MSC) ได้รับมาตรฐานโดย Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการประมงอย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมมากที่สุด และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประมงในธรรมชาติ

Alaska RFM เป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือสําหรับการประมงอย่างยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อ ผู้บริโภค องค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อาหารทะเลจากแหล่งประมงที่ได้รับการรับรอง RFM ของอลาสก้า ให้เอกสารการรับรองจากบุคคลที่สามเพื่อรับรองว่าอาหารทะเลนั้นถูกประมงตามนโยบายการจัดหาอาหารทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ และนอกจากนี้ ไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการใช้โลโก้

Certification 02

ห่วงโซ่การดูแล

การตรวจสอบที่สามารถย้อนกลับไปดูได้เป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมการรับรองความยั่งยืน สำหรับหน่วยงานการจัดการประมงอย่างมีความรับผิดชอบของอลาสก้า (RFM) และ มาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครอง (MSC) องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของโปรแกรมเหล่านี้คือมาตรฐาน ‘ห่วงโซ่การดูแล’ (Chain of Custody) ซึ่งรับประกันว่าปลาที่มาจากการทำประมงอย่างยั่งยืนสามารถมีการตรวจสอบย้อนกลับไปได้ทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานจนถึงแหล่งที่มา

Certification 03

การตรวจสอบที่สามารถย้อนกลับไปดูได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอลาสก้า

กรอบการทำงานอย่างละเอียดด้วยวิธีและเครื่องมือตรวจสอบที่สามารถย้อนกลับไปดูได้ เช่น ชุดหมายเลขหรือบาร์โค้ด ช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถติดตามสินค้าอาหารทะเลตั้งแต่นำขึ้นฝั่ง รับสินค้า แปรรูป ติดฉลาก และจัดส่ง เครื่องมือเหล่านี้รับประกันการตรวจสอบคุณภาพ การบันทึกข้อมูลว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหาร และการบันทึกข้อมูลเรื่องการแปรรูปปลา/สัตว์ทะเลเปลือกแข็งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในทุกขั้นตอน ซัพพลายเออร์อาหารทะเลอลาสก้าทุกรายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจสอบ รวมถึงข้อกำหนดโดย USDA, NOAA และ FDA

เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรับรอง
RFM ของอลาสก้า

ครอบครัวและชุมชน

ครอบครัวและชุมชน

การจัดการประมง

การจัดการประมง

การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากร

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้าออกแบบโดย PAPER & PAGE

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้า
ออกแบบโดย PAPER & PAGE