Skip to content

การจัดการประมง

ถือได้ว่าอลาสก้าเป็นมาตรฐานสำหรับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

Resource Utilization 18อลาสก้าเป็นที่แรกที่ได้เริ่มใช้การจัดการประมงอย่างยั่งยืนที่มีผลสำเร็จตามหลักวิทยาศาสตร์
อลาสก้าถือเป็นตัวอย่างสำหรับการจัดการประมงทั่วโลกสำหรับมาตรฐานการประมงที่ยั่งยื่นและดีที่สุด โปรแกรมการจัดการระดับรัฐ รัฐบาลกลาง และนานาชาติมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือความยั่งยืน และแต่ละโปรแกรมมีกฎหมายเพื่อป้องกันการจับปลามากเกินไปหรือการปฏิบัติอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและชุมชน และโดยการจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส การร่วมมือกัน การอิงหลักวิทยาศาสตร์ ความระมัดระวัง และความเข้มงวด อุตสาหกรรมอาหารทะเลในอลาสก้าสามารถดูแลประชากรปลาและระบบนิเวศโดยรอบเพื่อความยั่งยืนสำหรับรุ่นต่อรุ่น

Fisheries Management 02

การจัดการตามระบบนิเวศ

ในแต่ละฤดูกาลของการประมง นักวิทยาศาสตร์จะกำหนดจำนวนที่สามารถจับปลาได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับความยั่งยืนของแต่ละสายพันธุ์และระบบนิเวศทั้งหมด ผู้ดูและด้านการประมงในอลาสก้าเป็นผู้นำและแนวหน้าในการจัดการประมงแบบที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศที่เกิดจากสภาพอากาศ แนวทางการป้องกันและปรับตัวนี้เป็นรากฐานที่สำคัญของการจัดการประมงอย่างยั่งยืน และเป็นสิ่งที่ช่วยให้ระบบนิเวศและสายพันธุ์สัตว์ทะเลต่างๆสามารถคงจำนวนและความยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่องทุกปี

ในอลาสก้า ความยั่งยืนเป็นกฎหมาย

การทำประมงอย่างยั่งยืนเป็นกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2502 เมื่ออลาสก้ากลายเป็นรัฐเดียวที่มีความยั่งยืนเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ในบทความ VIII ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับ ” ผลผลิตที่ยั่งยืน”

“ปลา ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และทรัพยากรอื่น ๆ ของรัฐจะต้องถูกนํามาใช้ประโยชน์ พัฒนา และบำรุงรักษาบนหลักผลผลิตที่ยั่งยืน ภายใต้ความต้องการในการใช้ประโยชน์” – บทความ VIII รัฐธรรมนูญแห่งรัฐอลาสก้า

Fisheries Management 03
Fisheries Management 03

ในอลาสก้า ความยั่งยืนเป็นกฎหมาย

การทำประมงอย่างยั่งยืนเป็นกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2502 เมื่ออลาสก้ากลายเป็นรัฐเดียวที่มีความยั่งยืนเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ในบทความ VIII ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับ ” ผลผลิตที่ยั่งยืน”

“ปลา ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และทรัพยากรอื่น ๆ ของรัฐจะต้องถูกนํามาใช้ประโยชน์ พัฒนา และบำรุงรักษาบนหลักผลผลิตที่ยั่งยืน ภายใต้ความต้องการในการใช้ประโยชน์” – บทความ VIII รัฐธรรมนูญแห่งรัฐอลาสก้า

Fisheries Management 04

กฎระเบียบและการบังคับใช้

กฎระเบียบ การสํารวจ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีที่รัฐอลาสก้าดำเนินการบังคับใช้คำสั่งทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

Fisheries Management 05

ทุกด้านของการประมงในอลาสก้าอิงตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด

ข้อมูลนี้มีการติดตามและจัดการโดยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลกลาง และหน่วยงานนานาชาติ ดูเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆด้านล่าง หรือเรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสารด้านความยั่งยืนของ ASMI

จำนวนที่อนุญาตให้จับ

Fisheries Management 06

อลาสก้ากำหนดจำนวนที่อณุญาตจับเพื่อความมั่นคงของระบบนิเวศในทะเล

ทุกปีผู้ดูแลการประมงจะทำการทดสอบการประมงหรือ ‘การสำรวจ’ และจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อคำนวณ “จำนวนทั้งหมดที่มีอยู่” ระบุ “จำนวนที่อนุญาตจับ” และตั้งค่าขีดจำกัด “จำนวนที่จับจริง” ที่ต่ำกว่า วิธีการป้องกันนี้คำนึงถึงระบบนิเวศโดยรอบและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนสัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ำของอลาสก้าจะยั่งยืนอยู่เสมอ

กฎระเบียบและข้อบังคับ

Fisheries Management 07

การประมงทั้งหมดในอลาสก้ามีการควบคุมและการจัดการ

การยังชีพ – การจับหรือครอบครองอาหารทะเลโดยผู้อยู่อาศัยในอลาสก้าเพื่อการยังชีพ หรือเพื่อประเพณีดั้งเดิมที่ไม่ใช่การจับในเชิงพาณิชย์

ส่วนบุคคล – การจับหรือครอบครองอาหารทะเลโดยผู้อยู่อาศัยในอลาสก้าเพื่อทานและใช้ส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อขายหรือแลกเปลี่ยน

กีฬา – การตกปลาเพื่อทานและใช้ส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อขายหรือแลกเปลี่ยน

เชิงพาณิชย์ – การทำการประมงอาหารทะเลเพื่อการค้า ไม่ใช้ส่วนตัวหรือเพื่อการยังชีพ

คุณรู้รึเปล่า?

อลาสก้าไม่เคยมีสัตว์ทะเลที่ถูกประมงในเชิงพาณิชย์อยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้าออกแบบโดย PAPER & PAGE

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้า
ออกแบบโดย PAPER & PAGE