Skip to content

ฤดูกาลและวิธีการจับ

ฤดูกาล
และวิธีการจับ

Seasonality Harvesting 02

อาหารทะเลสำหรับทุกฤดู

อลาสก้าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการประมงมากที่สุดในโลก

ในอลาสก้าการประมงแต่ละสายพันธุ์จะเป็นไปตามฤดูกาล แต่อาหารทะเลต่างๆนั้นมีจำหน่ายแบบแช่แข็ง รมควัน และบรรจุกระป๋องตลอดทั้งปี อาหารทะเลจากอลาสก้าส่วนใหญ่จะถูกแช่แข็งทันทีหลังการจับเพื่อคงความสดและเพิ่มความบริสุทธิ์และรสชาติให้ได้มากที่สุด

การจับปลาแซลมอนอลาสก้า

ชาวประมงร่วมมือกับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิธีการจัดสรรและกฎระเบียบสำหรับเครื่องมือประมงต่างๆ พื้นที่จับปลา และช่วงเวลาจับปลา เพื่อการเก็บเกี่ยว ปลาแซลมอนในอลาสก้าอย่างยั่งยืน

 • ในอลาสก้ามีการจับปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเป็นหลัก
 • ยกเว้น การจับคิงแซลมอนธรรมชาติ เนื่องจากเป็น สายพันธุ์ที่จับได้เกือบตลอดทั้งปี

เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

ปลาทั้งหมดในอลาสก้าถูกจับภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล:

 • รัฐบาลมีสิทธิในการสำรวจและการใช้ทรัพยากรทางทะเล 3-200 ไมล์ทะเล นอกชายฝั่ง (ส่วนสีฟ้าอ่อน)
 • ปลาแซลมอนในอลาสก้าถูกจับไม่เกิน 3 ไมล์ทะเลนอกชายฝั่ง (เส้นสีส้ม) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใกล้กับแนวชายฝั่ง และอยู่ในพื้นที่ประมงระดับภูมิภาคที่ถูกกำหนดและจัดการโดยรัฐอลาสก้า

วิธีการจับปลาแซลมอน

เครื่องมือจับปลาทั้งหมดที่ชาวประมงในอลาสก้าใช้นั้นมีความเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมของแต่ละสายพันธุ์และพื้นที่จับปลา

 • ในทะเล ปลาแซลมอนจะว่ายอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม และมักจะไม่ปะปนกับปลาสายพันธุ์อื่นมากนัก จึงแทบไม่มีการจับปลาสายพันธุ์อื่นโดยบังเอิญในการประมงปลาแซลมอนเชิงพาณิชย์
 • การประมงปลาแซลมอนเชิงพาณิชย์มีสามวิธี นั่นคือ โดยการใช้ตาข่าย การใช้อวนล้อมจับ และการทรอลิ่ง

การจับสัตว์ทะเลเปลือกแข็งในอลาสก้า

ฤดูกาลจับสัตว์ทะเลเปลือกแข็ง

เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

ปลาทั้งหมดในอลาสก้าถูกจับภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล:

 • รัฐบาลมีสิทธิในการสำรวจและการใช้ทรัพยากรทางทะเล 3-200 ไมล์ทะเล นอกชายฝั่ง (ส่วนสีฟ้าอ่อน)
 • ปลาแซลมอนในอลาสก้าถูกจับไม่เกิน 3 ไมล์ทะเลนอกชายฝั่ง (เส้นสีส้ม) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใกล้กับแนวชายฝั่ง และอยู่ในพื้นที่ประมงระดับภูมิภาคที่ถูกกำหนดและจัดการโดยรัฐอลาสก้า

วิธีการจับสัตว์ทะเลเปลือกแข็ง

ชาวประมงที่จับสัตว์ทะเลเปลือกแข็งทุ่มเทในการจับอย่างมีความรับผิดชอบ และได้เข้าร่วมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อหลีกเลี่ยงการจับสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย

ชาวประมงร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อพัฒนาดัดแปลงเครื่องมือและเทคนิคในการจับเพื่อลดการจับสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย ช่วยเรื่องคุณภาพ และรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล การจับสัตว์ทะเลเปลือกแข็งในเชิงพาณิชย์มีหลายวิธี รวมไปถึง การใช้ลอบ (pots) การดำน้ำ การขุด (dredging) และการพรวนดิน (shoveling/raking)

 

การประมงปลาไวท์ฟิชในอลาสก้า

ฤดูกาลจับปลาไวท์ฟิช

FAO 67

สายพันธุ์ปลาไวท์ฟิชของอลาสก้าส่วนใหญ่ถูกประมงในทะเลแบริ่งและอ่าวอลาสก้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จับปลา 67 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พื้นที่นี้สนับสนุนการประมงที่มีผลผลิตมากที่สุดในโลก

 • FAO 67 (เส้นสีส้ม) – ขอบเขตของโลกของพื้นที่ทำการประมงหลัก ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ
 • เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (ส่วนสีฟ้าอ่อน) – เขตเศรษฐกิจจำเพาะของอลาสก้าขยายออกไป 200 ไมล์ทะเลนอกชายฝั่ง ภายในโซนนี้ สหรัฐอเมริกามีสิทธิในการจัดการทรัพยากร
 • ไหล่ทวีป (ส่วนสีเขียว/ทีล) – เขตในชายฝั่งของอลาสก้าซึ่งประกอบด้วยน้ำที่ค่อนข้างตื้นและอุดมสมบูรณ์ ไหล่ทวีปของอลาสก้าถือเป็น 70% ของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีการจับปลาไวท์ฟิช

ชาวประมงที่จับปลาไวท์ฟิชทุ่มเทในการจับอย่างมีความรับผิดชอบ และได้เข้าร่วมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อหลีกเลี่ยงการจับสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย

 • ชาวประมงร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อพัฒนาดัดแปลงเครื่องมือและเทคนิคในการจับเพื่อลดการจับสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย ช่วยเรื่องคุณภาพ และรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
 • การจับปลาไวท์ฟิชในเชิงพาณิชย์มีหลายวิธี รวมไปถึง การใช้ลอบ (pots) การประมงแบบ longline การประมงแบบ jig และการอวนลาก (trawling) หลายแบบ

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้าออกแบบโดย PAPER & PAGE

© สถาบันการตลาดอาหารทะเลจากอลาสก้า
ออกแบบโดย PAPER & PAGE