Skip to content

ไข่ปลาแซลมอน

ไข่ปลาแซลมอน

ไข่ปลาแซลมอน

ปลาแซลมอนที่จับจากธรรมชาติเป็นปลาที่ส่งเสริมระบบนิเวศของอลาสก้า สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ของอลาสก้าทำให้จับปลาแซลมอลคุณภาพเยี่ยมรสชาติอร่อยเป็นจำนวนล้าน ๆ ตัวในแต่ละปี

ไข่ปลาแซลมอนจากปลาแซลมอนที่จับจากธรรมชาติจึงมีคุณภาพดีที่สุดในโลก และมักจะถูกเรียกว่า “ไข่ทองคำ” หรือ “ไข่ทับทิม” ไข่ปลาแซลมอนอลาสก้าอุดมไปด้วยโปรตีนและโอเมก้า 3

ไข่ปลาแซลมอนจากอะแลสกานิยมรับประทานในสองรูปแบบความอร่อยที่หรูหรา ได้แก่คาเวียร์ (Caviar) และสึจิโกะ (Sujiko – ไข่ปลาแซลมอนสดที่มีลักษณะติดกันเป็นแพ)

ไข่ปลาพอลลอคจากอลาสก้า

ไข่ปลาพอลลอคจากอลาสก้า

ไข่ปลาพอลลอคจากอลาสก้า

ไข่ปลาพอลลอคจากอลาสก้าดองเกลือ เป็นที่นิยมในอาหารเกาหลี และญี่ปุ่นมานานหลายทศวรรษ

ในเกาหลี ไข่ปลาพอลลอค จะเรียกว่า “มยองรัง (Myeongnan)” ในญี่ปุ่นจะเรียกว่า “ทาราโกะ (Tarako)” ซึงหมายถึงไข่ปลาพอลลอคสดดองเกลือ และสำหรับสูตรเผ็ดจะเรียกว่า “เมนไทโกะ (Mentaiko)” หรือ “คะระชิ เมนไทโกะ (Karashi-Mentaiko” (เมนไทโกะสูตรเผ็ด)