Skip to content

รู้จักกับ “Alaska Seafood”

อาหารทะเลจากอลาสก้า มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำคุณภาพดีที่สุดของโลก

อลาสก้ามีทะเลสาบมากกว่า 3 ล้านแห่ง ชายฝั่งทะเลยาว 34,000 ไมล์ และมีแม่น้ำอีกกว่า 3,000 สาย ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดได้มีชีวิตและเติบโตอย่างอิสระตามธรรมชาติ

สดจากธรรมชาติ

อาหารทะเลจากแหล่งธรรมชาติของอลาสก้ามีรสชาติ สีสัน และความอร่อยชั้นเลิศที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็นสัตว์ทะเลที่เจริญเติบโตและกินอาหารตามธรรมชาติในแหล่งน้ำทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดของโลก ปลอดสารเคมี โดยพวกมันต้องว่ายน้ำเพื่ออพยพในช่วงอากาศหนาวเย็นของปี

ปลาจากอลาสก้าเติบโตและอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และได้ว่ายน้ำอย่างอิสระ ทำให้มีกรดไขมันโอเมก้า 3 มากกว่าปลาทั่วไป แต่มีชั้นไขมันน้อยกว่าปลาจากที่อื่น อะแลสก้าแซลมอนยังได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีทีสุดในโลก เพราะมาจากแหล่งน้ำสะอาดและเติบโตตามธรรมชาติ รวมถึงวิถีการทำประมงแบบยั่งยืน

Contents - Wild

สดจากธรรมชาติ

อาหารทะเลจากแหล่งธรรมชาติของอลาสก้ามีรสชาติ สีสัน และความอร่อยชั้นเลิศที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็นสัตว์ทะเลที่เจริญเติบโตและกินอาหารตามธรรมชาติในแหล่งน้ำทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดของโลก ปลอดสารเคมี โดยพวกมันต้องว่ายน้ำเพื่ออพยพในช่วงอากาศหนาวเย็นของปี

ปลาจากอลาสก้าเติบโตและอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และได้ว่ายน้ำอย่างอิสระ ทำให้มีกรดไขมันโอเมก้า 3 มากกว่าปลาทั่วไป แต่มีชั้นไขมันน้อยกว่าปลาจากที่อื่น อลาสก้าแซลมอนยังได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีทีสุดในโลก เพราะมาจากแหล่งน้ำสะอาดและเติบโตตามธรรมชาติ รวมถึงวิถีการทำประมงแบบยั่งยืน

Contents - Wild
Contents - Natural

สดจากธรรมชาติ

ปลาจากอลาสก้าเติบโตและหากินในทะเลตามธรรมชาติ จึงเป็นปลาที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง 100%

การที่ปลาแซลมอนธรรมชาติจากอลาสก้าอยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดของโลก ทำให้มีเนื้อแน่น และสีสดน่ารับประทาน และอุดมไปด้วยสารอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ และการจัดการอย่างดีตั้งแต่ขั้นตอนการจับสู่อาหารชั้นเลิศบนจาน อีกทั้งการแช่แข็งปลาทันทีหลังจากจับขึ้นมาจากแหล่งน้ำทำให้รักษาคุณภาพของปลาเอาไว้ได้อย่างดี

สดจากธรรมชาติ

ปลาจากอลาสก้าเติบโตและหากินในทะเลตามธรรมชาติ จึงเป็นปลาที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง 100%

การที่ปลาแซลมอนธรรมชาติจากอลาสก้าอยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดของโลก ทำให้มีเนื้อแน่น และสีสดน่ารับประทาน และอุดมไปด้วยสารอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ และการจัดการอย่างดีตั้งแต่ขั้นตอนการจับสู่อาหารชั้นเลิศบนจาน อีกทั้งการแช่แข็งปลาทันทีหลังจากจับขึ้นมาจากแหล่งน้ำทำให้รักษาคุณภาพของปลาเอาไว้ได้อย่างดี

Contents - Natural

การทำประมงแบบยั่งยืน

อุตสาหกรรมการประมงของอลาสก้าให้ความสำคัญต่อการรักษา สิ่งแวดล้อมอย่างเต็ม 100 เปอร์เซนต์ และเป็นผู้นำในด้านการทำประมงแบบยั่งยืน เพียงแค่เลือกซื้ออาหารทะเลจากอลาสก้า ก็เป็นการสนับสนุนการประมงแบบยั่งยืนอย่างง่าย ๆ อย่างสะดวกสบาย โดยการทำประมงจะมีจำนวนโควต้าที่อนุญาตให้จับในแต่ละปี เมื่อครบจำนวนโควต้า การทำประมงจะหยุดทันทีเพื่อรักษาปลาไว้สำหรับลูกหลานในวันข้างหน้า

เนื่องชุมชนทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประมงในอะแลสก้า ชาวอลาสก้าจึงตระหนักถึงความสำคัญของวิถีการทำประมงแบบยั่งยืนอย่างจริงจัง เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและให้อุตสาหกรรมประมงอยู่รอดต่อไป สำหรับคำว่า“ยั่งยืน”ของอลาสก้านั้น ไม่ได้หมายถึงการประมงเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง ชุมชน ชาวประมง และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

Contents - Sustainable

การทำประมงแบบยั่งยืน

อุตสาหกรรมการประมงของอลาสก้าให้ความสำคัญต่อการรักษา สิ่งแวดล้อมอย่างเต็ม 100 เปอร์เซนต์ และเป็นผู้นำในด้านการทำประมงแบบยั่งยืน เพียงแค่เลือกซื้ออาหารทะเลจากอลาสก้า ก็เป็นการสนับสนุนการประมงแบบยั่งยืนอย่างง่าย ๆ อย่างสะดวกสบาย โดยการทำประมงจะมีจำนวนโควต้าที่อนุญาตให้จับในแต่ละปี เมื่อครบจำนวนโควต้า การทำประมงจะหยุดทันทีเพื่อรักษาปลาไว้สำหรับลูกหลานในวันข้างหน้า

เนื่องชุมชนทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประมงในอลาสก้า ชาวอลาสก้าจึงตระหนักถึงความสำคัญของวิถีการทำประมงแบบยั่งยืนอย่างจริงจัง เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและให้อุตสาหกรรมประมงอยู่รอดต่อไป สำหรับคำว่า“ยั่งยืน”ของอลาสก้านั้น ไม่ได้หมายถึงการประมงเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง ชุมชน ชาวประมง และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

Contents - Sustainable