Skip to content

ปลาไวท์ฟิช

ปลาไวท์ฟิช

อลาสก้าพอลลอค (Alaska Pollock)

อลาสก้าพอลลอค (Alaska Pollock) เป็นปลาตระกูลเดียวกันกับปลาค็อด (Cod) จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  อลาสก้าพอลลอคเป็นปลาที่จับได้มากที่สุดในการทำประมงของสหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับที่สองของโลก โดยเฉลี่ยมากถึง 1.2 ล้านตันต่อปี

อลาสก้าพอลลอค (Alaska Pollock) เป็นทั้งชื่อสายพันธุ์และแหล่งกำเนิด ในสหรัฐอเมริกา อลาสก้าพอลลอคจะต้องมาจากอลาสก้าเท่านั้น ปลาพอลลอคอาจจะมาจากประเทศอื่นๆได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอลาสก้าพอลลอค กรุณามองหาสัญลักษณ์ “FA067” ที่ด้านหลังของหีบห่อ

รสชาติ: ละมุน

ลักษณะเนื้อ: เนื้อแน่น แต่ก็ยังมีความนุ่ม และไม่เหนียว เมื่อถูกปรุงสุก

สี: ขาวหิมะ

ขนาด: เฉลี่ย 1.5 ถึง 2 ปอนด์ต่อตัว

ปริมาณโอเมก้า 3: 470 มิลลิกรัม / 100 กรัม

วิธีการปรุง: ปรุงได้หลากหลายรูปแบบ ใช้ได้กับหลายเมนู จะต้ม จะผัด ปิ้ง หรือย่างก็ดี

ดาวน์โหลด
ข้อมูลอะแลสกาพอลลอค
โบรชัวร์ GAPP

อ่านเพิ่มเติม:
https://alaskapollock.org

แบล็คคอต

แบล็คคอต

 แบล็คคอต (Black Cod)

เนื้อสีขาวดังหิมะ เมื่อปรุงสุกนุ่ม และละลายในปาก เป็นที่นิยมในอาหารญี่ปุ่นและเอเชีย

รสชาติ: หวาน นุ่มละมุน รสชาติดี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปลาเนื้อขาว (Whitefish)

ลักษณะเนื้อ: นุ่มละมุน รสชาติดี

สี: เนื้อสีขาวดังหิมะ

ขนาด: นำหนักเฉลี่ย 5-10 ปอนด์ และหนักมากที่สุดถึง 40 ปอนด์ ต่อตัว

ปริมาณโอเมก้า 3: 1800 มิลลิกรัม/ 100 กรัม

วิธีการปรุง: นึ่ง ผัด ต้ม ย่าง

ดาวน์โหลด
ข้อมูลแบล็คคอต

แปซิฟิกค็อต

แปซิฟิกค็อต

แปซิฟิกค็อต (Pacific Cod)

รสชาตินุ่มละมุน เพราะมีปริมาณไขมันสูง จึงเหมาะกับการอบ ทอด ผัด และนึ่ง

รสชาติ: ชุ่มฉ่ำ อมหวาน

ลักษณะเนื้อ: แน่นแต่นุ่ม

สี: ขาวหิมะ

ขนาด: น้ำหนักเฉลี่ย 5-10 ปอนด์ หรือหนักมากถึง 40 ปอนด์ต่อตัว

ปริมาณโอเมก้า 3: 280 มิลลิกรัม/ 100 กรัม

วิธีการปรุง: เนื่องจากเนื้อปลาแปซิฟิกค็อตค่อนข้างแน่น จึงเอามาปรับใช้ได้หลากวิธี หลายเมนู สามารถย่าง ต้ม นึ่ง ผัด หรือทอดในน้ำมัน เพื่อทำเมนู ฟิช แอนด์ ชิพได้ด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลด
ข้อมูลแปซิฟิกค็อต

ปลาแฮลิบัต

ปลาแฮลิบัต

ปลาแฮลิบัต (Halibut)

ปลาแฮลิบัตมีราคาสูงมากที่สุดในบรรดาตระกูลปลาไวท์ฟิช (Whitefish) เป็นปลาซีกเดียวซึ่งมีขนาดใหญ่มากที่สุด ปลาแฮลิบัตมีสีขาว เนื้อแน่น รสชาตินุ่มนวล

เป็นที่รู้จักกันในนามของ “สเต็กจากทะเล”

รสชาติ: หวานละมุน ๆ

ลักษณะเนื้อ: เนื้อแน่น แต่ไม่แข็ง 

สี: ขาวหิมะ

ขนาด: น้ำหนักเฉลี่ย 35-50 ปอนด์

ปริมาณโอเมก้า 3: 460 มิลลิกรัม/ 100 กรัม

วิธีการปรุง: ปิ้ง หรือย่าง

ดาวน์โหลด
ข้อมูลปลาแฮลิบัต