Skip to content

Home / Alaska Seafood Species / ปลาโซล (ฟลาวน์เดอร์)

ปลาโซล (ฟลาวน์เดอร์)

Alaska-Whitefish-05-Sole-1.jpeg

ปลาโซล หรือที่เรียกว่าปลาฟลาวน์เดอร์ มีรสชาติที่ละเอียด นุ่ม เหมาะสำหรับการลวก ผัด หรือนึ่ง

© Alaska Seafood Marketing Institute. Designed by PAPER & PAGE.

© Alaska Seafood Marketing Institute.
Designed by PAPER & PAGE.