Skip to content

Home / ประเภทอาหารทะเล / ซ็อคอายเเซลมอน

ซ็อคอายเเซลมอน

sockeye-salmon-1

ซ็อคอายแซลมอน เป็นสายพันธุ์ปลาแซลมอนที่มีปริมาณน้ำมันอยู่สูง เป็นที่ทราบกันดีว่าเรื่องของรสชาติมีความเข้มข้นและมีสีของเนื้อปลาที่แดงสด ซึ่งสีจะคงอยู่ตลอดการปรุงอาหาร

Watch the video

© Alaska Seafood Marketing Institute. Designed by PAPER & PAGE.

© Alaska Seafood Marketing Institute.
Designed by PAPER & PAGE.