Skip to content

Home / ประเภทอาหารทะเล / ปลาอัทกา แมคเคอเรล

ปลาอัทกา แมคเคอเรล

Alaska-Whitefish-01-Atka-Mackerel-1.jpeg

ปลาอัทกาแมคเคอเรลมีรสชาติที่เข้มข้นแต่เนื้อมีความละเอียดนุ่ม รวมถึงมีน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพซึ่งหาได้ยาก ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

© Alaska Seafood Marketing Institute. Designed by PAPER & PAGE.

© Alaska Seafood Marketing Institute.
Designed by PAPER & PAGE.