Skip to content

Home / ประเภทอาหารทะเล / ปลาอลาสก้าพอลล็อค

ปลาอลาสก้าพอลล็อค

Alaska-Whitefish-09-Pollock-1.png

ปลาอลาสก้าพอลล็อคเป็นที่รู้จักในด้านการนำไปใช้ประกอบอหารได้อย่างอเนกประสงค์ มีเนื้อปลาที่สีขาวราวกับหิมะ เนื้อสัมผัสที่ไม่ติดมัน และรสชาติที่นุ่มนวล

Watch the video

© Alaska Seafood Marketing Institute. Designed by PAPER & PAGE.

© Alaska Seafood Marketing Institute.
Designed by PAPER & PAGE.